2021-10-05

SHTE:s Värmebehandlings konferens med utställning 2022

Nyhet!

Den efterlängtade konferensen kommer att äga rum den 4 – 5 maj 2022 på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta.

Styrelsen önskar få in ”Call for papers” till konferensen senast 21 december 2021.

SHTE Call for papers 2022

SHTE:s Värmebehandlings konferens med utställning 2022