2021-10-05

SHTE:s Värmebehandlingskonferens med utställning 2022

Snart är det dags!

In och anmäl er till årets konferens på www.svets.se/SHTE

Se nedan för konferensprogram!

SHTE Konferensprogram 2022

SHTE:s Värmebehandlings konferens med utställning 2022