Standarder

Maskinsäkerhet – Industriell värmebehandling

SS-EN 1547:2001 Industriugnar – Mätning av buller från industriugnar inklusive tillhörande utrustningar

SS-EN 746-1:1997 Industriugnar – Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar

SS-EN 746-2:1997 Industriugnar – Del 2: Säkerhetskrav för förbrännings- och bränslesystem

SS-EN 746-3:1997 Industriugnar – Del 3: Säkerhetskrav för generering och användning av atmosfäriska gaser

SS-EN 746-4:2000 Industriugnar – Del 4: Särskilda säkerhetskrav för utrustning för varmgalvanisering

SS-EN 746-5:2000 Industriugnar – Del 5: Särskilda säkerhetskrav för utrustning för värmebehandling i saltbad

SS-EN 746-8:2000 Industriugnar – Del 8: Särskilda säkerhetskrav för härdningsutrustningar

ISO 13577-1:2012 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Safety – Part 1: General requirements

ISO 13579-1:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 1: General methodology

ISO 13579-2:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 2: Reheating furnace for steel

ISO 13579-3:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 3: Batch-type aluminium melting furnaces

ISO 13579-4:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 4: Furnaces with protective or reactive atmosphere

Stål avsedda för värmebehandling

SS-EN 10083-1:2006 Seghärdningsstål – Del 1: Allmänna tekniska leveransbestämmelser

SS-EN 10083-2:2006 Seghärdningsstål – Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål

SS-EN 10083-3:2006 Seghärdningsstål – Del 3: Tekniska leveransbestämmelser för legerade stål

SS-EN 10084:1998 Sätthärdningsstål – Tekniska leveransbestämmelser

SS-EN 10085:2001 Nitrerstål – Tekniska leveransbestämmelser

SS-EN 10087:1998 Automatstål – Tekniska leveransbestämmelser för halvfabrikat samt varmvalsad stång och valstråd

SS-EN 10089:2003 Varmvalsade stål för seghärdade fjädrar – Tekniska leveransbestämmelser

Ovanstående standarder köps från SIS Förlag AB, Tfn: 08 – 555 523 10

Industriugnar ISO/TC 244

ISO 13574:2015 Industrial furnaces and associated processing equipment — Vocabulary

ISO 13577-1 :2012 Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety — Part 1: General requirements

ISO 13577-2:2014 Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety — Part 2: Combustion and fuel handling systems

ISO 13577-4:2014 Industrial furnace and associated processing equipment — Safety — Part 4: Protective systems

ISO 13579-1 :2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 1: General methodology

ISO 13579-2:2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency — Part 2: Reheating furnaces for steel

ISO 13579-3:2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency — Part 3: Batch-type aluminium melting furnaces

ISO 13579-4:2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency — Part 4: Furnaces with protective or reactive atmosphere

path: Arbetsmiljöverkets författningar / regler

Källa: Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/lagochratt/afs/

Translate »