Standarder

Maskinsäkerhet – Industriell värmebehandling

SS-EN 1547+A1:2009 Industriugnar – Mätning av buller från industriugnar inklusive tillhörande utrustningar

SS-EN 746-1+A1:2009 Industriugnar – Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar

SS-EN 746-2:2010 Industriugnar – Del 2: Säkerhetskrav för förbrännings- och bränslesystem

SS-EN 746-3:2021 Industriugnar – Del 3: Säkerhetskrav för generering och användning av atmosfäriska gaser

SS-EN 746-4:2000 Industriugnar – Del 4: Särskilda säkerhetskrav för utrustning för varmgalvanisering

SS-EN 746-5:2000 Industriugnar – Del 5: Särskilda säkerhetskrav för utrustning för värmebehandling i saltbad

SS-EN 746-8:2000 Industriugnar – Del 8: Särskilda säkerhetskrav för härdningsutrustningar

ISO 13577-1:2016 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Safety – Part 1: General requirements

ISO 13579-1:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 1: General methodology

 ISO 13579-2:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 2: Reheating furnace for steel

ISO 13579-3:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 3: Batch-type aluminium melting furnaces

ISO 13579-4:2013 (Ed 1) Industrial furnace and associated processing equipment – Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 4: Furnaces with protective or reactive atmosphere

Stål avsedda för värmebehandling

SS-EN ISO 683-1:2018 Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål – Del 1: Olegerade seghärdningsstål (ISO 683-1:2016)

SS-EN ISO 683-2:2018 Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål – Del 2: Legerade seghärdningsstål (ISO 683-2:2016)

SS-EN 10083-3:2006 Seghärdningsstål – Del 3: Ersatt av SS-EN ISO 683-2:2018

SS-EN ISO 683-3:2022 Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål – Del 3: Sätthärdningsstål (ISO 683-3:2022)

SS-EN ISO 683-5:2021 Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål – Del 5: Nitrerstål (ISO 683-5:2017)

SS-EN ISO 683-4:2018 Stål för värmebehandling, legerade stål och automatstål – Del 4: Automatsstål (ISO 683-4:2016)

SS-EN 10089:2003 Varmvalsade stål för seghärdade fjädrar – Tekniska leveransbestämmelser

Ovanstående standarder köps från SIS Förlag AB, Tfn: 08 – 555 523 10

Industriugnar ISO/TC 244

ISO 13574:2015 Industrial furnaces and associated processing equipment — Vocabulary

ISO 13577-1 :2012 Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety — Part 1: General requirements

ISO 13577-2:2014 Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety — Part 2: Combustion and fuel handling systems

ISO 13577-4:2014 Industrial furnace and associated processing equipment — Safety — Part 4: Protective systems

ISO 13579-1 :2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 1: General methodology

ISO 13579-2:2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency — Part 2: Reheating furnaces for steel

ISO 13579-3:2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency — Part 3: Batch-type aluminium melting furnaces

ISO 13579-4:2013 Industrial furnaces and associated processing equipment — Method of measuring energy balance and calculating efficiency — Part 4: Furnaces with protective or reactive atmosphere

[m1dll path=”wp-content/uploads/standarder/” label=”Arbetsmiljöverkets författningar / regler” target=”_blank” sort=”ASC”]

Källa: Arbetsmiljöverket, http://www.av.se/lagochratt/afs/