2020-08-12

Utlysning av stipendium, inriktning Värmebehandling av metalliska material

SHTE utlyser stipendium till sökande som bidragit till att främja Värmebehandlingsbranschen i stort och i Skandinavien specifikt. Priset är riktat till studenter, operatörer, tjänstemän och övriga verksamma inom fakultet, industri eller statlig institution som förtjänstfullt bidragit till förbättringar till gagn för industri verksam inom området värmebehandling/termokemisk behandling av metalliska material.

Ansökan är öppen t.o.m. 2022-01-31 och kan göras personligen, av handledare, av chef eller kollega till stipendiekandidat.

Stipendiaten utses av SHTE´s styrelse och utmärkelsen kan ej överklagas. Utsedd stipendiat skall för att erhålla prissumman om 10.000 SEK deltaga på SHTE´s nästkommande konferens 4-5 maj 2022, Aktuellt om material och värmebehandlingsteknik, och där presentera sitt bidrag i form av en konferenspresentation/posterutställning. Utöver prissumman äger stipendiat + 1 fritt tillträde till konferensen och dess begivenheter med logi för 1 natt.

Ansökan skall innehålla:

  • Namn på stipendiekandidat.
  • Kontaktdetaljer.
  • Beskrivning av arbetets art (max 1 A4) samt dess bidrag till värmebehandlingsindustrins utveckling/synliggörande.
  • Motivering (max 1 A4) till varför arbetet förtjänar att belönas med stipendium.
  • Ev. bilagor för att styrka ansökan.

Ansökan skickas till nesrin.ari@svets.se eller

SHTE

Grev Turegatan 12A
114 46 Stockholm