2024-01-31

SHTE Anmälan Vår- och Årsmöte 20 mars 2024

Välkommen till SHTEs Vår och Årsmöte med studiebesök hos Ekets Ullman AB i Alvesta. Här kan du anmäla dig redan nu. Programmet uppdateras löpande och finns på anmälningssidan. Frågor och upplysningar kontakta Nesrin Ari

Plats:

Konferens: Best Western Hotel Rådmannen, Centralgatan 2 Alvesta
Studiebesök: Ekets Ullman AB, Ågårdsvägen 16 Alvesta

Deltagaravgift:

Vi tar ut en självkostnadspris på 1000 kr (ex. moms) per person. I priset ingår lunch, för och eftermiddags kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras. Avgiften är 1500 kr (ex. moms) för icke medlemmar (inkluderar lunch och fika).

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

 

9:30 Registrering och kaffe
10:00-10:10 Välkommen – Medlemsmöte
Anders Åström, Linde Gas AB, ordförande i SHTE
10.10-11:05 SHTE Årsmötesförhandlingar
11:00-11:05 Välkommen, Seminariedeltagare
Anders Åström, Linde Gas AB, ordförande i SHTE
11:05-11:35 Tvätteknik med fokus på renhet och hållbarhet
Viverk AB, Michael Wickell
11:35-12:05 Härdning av borlegerat material i stor skala
Borox International AB Eneryda, Per-Erik Nilsson
12:05-12:35 Sustainable Quenchants fro Heat Treatment – Process
GA Lindberg Petroseal, Thorsten Beitz
12:35-13:30 Lunch
13:30 Introduktion Ekets Ullman AB

Avfärd till studiebesök

14:00 Studiebesök hos Ekets Ullman AB
16:00 Avslutning och hemresa

Tvätteknik med fokus på renhet och hållbarhet – Viverk AB, Michael Wickell