Köp programmet Värmebehandling av stål

Välkommen

Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment, SHTE, är en nordisk sammanslutning av leverantörer till värmebehandlare inom stål- och verkstadsindustrin. Branschföreningen bildades 1996 för att främja utvecklingen inom värmebehandlingen.

Branschföreningen verkar idag för att:

  • Främja branschens utveckling och stärka dess status
  • Genomföra kurser, konferenser, seminarier och utställningar
  • Bidra till hög teknisk kompetens bland tillverkare och kunder
  • Verka för standardisering nationellt och internationellt

CECOFSHTE är medlem i den internationella branschorganisationen CECOF (European Committée of Industrial Furnaces and Heating Equipment Associations) och deltar aktivt i deras verksamhet.

 

SHTE års- och vårmöte 23/3 kommer hållas på Flygvapenmuseet i Linköping

23/3 Samling från 09:30 Flygvapenmuseet, Linköping
09:30-10:00 Fika
10:00-11:00 Årsmöte endast för medlemmar
11:00-11:05 Styrelsen hälsar alla välkomna
11:05-12:00 Siemens, Håkan Brodin
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Quintus
14:00-14:45 Calormet
14:45-15:15 Fika
15:15-16:00 Per Vesterberg, Walenius Water
16:00-17:00 Guidad tur Kalla Kriget/DC3.an

Ni som önskar delta meddela snarast närvaro samt eventuella allergier, OBS en närvaroavgift á 450kr tas ut
Önskar du själv hålla en presentation på vårmötet så finns det fortfarande plats ledigt. Meddela då detta till Jonas Saarimäki, Svetskommissionen
Förslag på hotell för boende: Scandic Frimurarehotellet, Scandic City och Box Hotell

Translate »