Välkommen

Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment, SHTE, är en nordisk sammanslutning av leverantörer till värmebehandlare inom stål- och verkstadsindustrin. Branschföreningen bildades 1996 för att främja utvecklingen inom värmebehandlingen.

Som medlem i SHTE erhålls 25% rabatt på kurser och utbildningar samt 50% rabatt på utställningsyta vid SHTE konferensen. Medlemmar blir regelbundet inbjuden att närvara och delta på samtliga SHTE aktiviteter och får således via nätverket en naturlig kontaktyta till både kunder, institut och universitet, samt lär känna sina bransch- och leverantörskollegor.

Välkommen att ansöka om medlemskap.

Branschföreningen verkar idag för att:

  • Främja branschens utveckling och stärka dess status
  • Genomföra kurser, konferenser, seminarier och utställningar
  • Bidra till hög teknisk kompetens bland tillverkare och kunder
  • Verka för standardisering nationellt och internationellt

NYTT KURSTILLFÄLLE 3 oktober 2024, Stockholm

Grunderna i värmebehandling