Köp programmet Värmebehandling av stål

Välkommen

Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment, SHTE, är en nordisk sammanslutning av leverantörer till värmebehandlare inom stål- och verkstadsindustrin. Branschföreningen bildades 1996 för att främja utvecklingen inom värmebehandlingen.

Branschföreningen verkar idag för att:

  • Främja branschens utveckling och stärka dess status
  • Genomföra kurser, konferenser, seminarier och utställningar
  • Bidra till hög teknisk kompetens bland tillverkare och kunder
  • Verka för standardisering nationellt och internationellt

CECOFSHTE är medlem i den internationella branschorganisationen CECOF (European Committée of Industrial Furnaces and Heating Equipment Associations) och deltar aktivt i deras verksamhet.

Translate »