Arkiv

Avsikten med kursen är att ge en utbildning i värmebehandling av stål. Kursen tar upp strukturella förändringar, orsaker till uppkomna formförändringar samt behandlar möjligheten att välja värmebehandlingsmetod med kännedom om stålmaterialet och önskade egenskaper hos den färdiga detaljen.

 

Hämta inbjudan och program

Anmäl dig här senast 14 oktober.

Med vänliga hälsningar

SHTE styrselse

SHTE utlyser stipendium till sökande som bidragit till att främja Värmebehandlingsbranschen i stort och i Skandinavien specifikt. Priset är riktat till studenter, operatörer, tjänstemän och övriga verksamma inom fakultet, industri eller statlig institution som förtjänstfullt bidragit till förbättringar till gagn för industri verksam inom området värmebehandling/termokemisk behandling av metalliska material.

Ansökan är öppen t.o.m. 2022-01-31 och kan göras personligen, av handledare, av chef eller kollega till stipendiekandidat.

Stipendiaten utses av SHTE´s styrelse och utmärkelsen kan ej överklagas. Utsedd stipendiat skall för att erhålla prissumman om 10.000 SEK deltaga på SHTE´s nästkommande konferens 4-5 maj 2022, Aktuellt om material och värmebehandlingsteknik, och där presentera sitt bidrag i form av en konferenspresentation/posterutställning. Utöver prissumman äger stipendiat + 1 fritt tillträde till konferensen och dess begivenheter med logi för 1 natt.

Ansökan skall innehålla:

  • Namn på stipendiekandidat.
  • Kontaktdetaljer.
  • Beskrivning av arbetets art (max 1 A4) samt dess bidrag till värmebehandlingsindustrins utveckling/synliggörande.
  • Motivering (max 1 A4) till varför arbetet förtjänar att belönas med stipendium.
  • Ev. bilagor för att styrka ansökan.

Ansökan skickas till nesrin.ari@svets.se eller

SHTE

Grev Turegatan 12A
114 46 Stockholm

Härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s års- och vårmöte på Best Western Hotel i Köping. Samling klockan 09:30 för registrering och kaffe. Årsmötesförhandlingarna (endast medlemmar) börjar klockan 10:00, efter årsmötesförhandlingarna börjar Vårmötet (seminariet), klockan 11:00 med avbrott för lunch klockan 12:00 och verksvisning på Volvo Powertrain AB. Efter verksvisningen fortsätter seminariet till klockan 16:00, se bifogat program. Dagen avslutas med en gemensam middag på hotellet klockan 18:30.

Vi tar ut ett självkostnads pris på 1 000 kronor plus moms. I priset ingår lunch, middag och kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras.

Vi har förbokat ett antal rum på hotellet (pris 1 055 kronor, inkl. moms). Rumskostnaden betalas direkt till hotellet vid utcheckningen!

Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten. Svarsblanketten önskas i retur senast den 28 februari.

Adressen till hotellet: Hultgrensgatan 10 i Köping

Bilagor
Agenda – årsmötet
Program – vårmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
Box 5073, 102 42 Stockholm
Mobil: 070 211 63 02

Kommer att äga rum den 9 – 10 Oktober på Louis De Geer konferens i Norrköping.

Styrelsen önskar få in ”Call for papers” till Konferensen Schemat den 28 Februari i 2019. 

Kommer att äga rum den 20-21 mars, prelimiärt på Scania cv i Södertälje.

Till medlemmarna i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) samt andra intressenter av värmebehandlingsteknik, härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s höstmöte den 2 oktober på A P & T AB (Automation Press and Tooling AB) i Ulricehamn.

Samling klockan 10:00 för registrering och kaffe. Höstmötet (seminariet) startar klockan 10:20 och avslutas kl 15:30,

Vi tar ut en självkostnadspris på 600 kronor (exkl. moms) per person. I priset ingår lunch, för och eftermiddags kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras.

Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten1. Svarsblanketten önskas i retur senast den 20 september 2018!

Värd på A P & T AB: Christian Koroschertz

Besöksadress: Rönnåsgatan 3 A i Ulricehamn

Bilagor
Program – höstmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
E-post: per.westerhult@svets.se
Mobil: 070 211 63 02

Utnyttja möjligheten att lyssna till senaste nytt inom värmebehandling och träffa många kunniga branschkollegor genom att anmäla dig på hemsidan, http://bodycoteagaseminar.se/, där även komplett program återfinns.

Translate »