Arkiv

Kommer att äga rum den 9 – 10 Oktober på Louis De Geer konferens i Norrköping.

Styrelsen önskar få in ”Call for papers” till Konferensen Schemat den 28 Februari i 2019. 

Posted by in Nyheter on 2018-11-29

Kommer att äga rum den 20-21 mars, prelimiärt på Scania cv i Södertälje.

Till medlemmarna i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) samt andra intressenter av värmebehandlingsteknik, härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s höstmöte den 2 oktober på A P & T AB (Automation Press and Tooling AB) i Ulricehamn.

Samling klockan 10:00 för registrering och kaffe. Höstmötet (seminariet) startar klockan 10:20 och avslutas kl 15:30,

Vi tar ut en självkostnadspris på 600 kronor (exkl. moms) per person. I priset ingår lunch, för och eftermiddags kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras.

Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten1. Svarsblanketten önskas i retur senast den 20 september 2018!

Värd på A P & T AB: Christian Koroschertz

Besöksadress: Rönnåsgatan 3 A i Ulricehamn

Bilagor
Program – höstmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
E-post: per.westerhult@svets.se
Mobil: 070 211 63 02

Utnyttja möjligheten att lyssna till senaste nytt inom värmebehandling och träffa många kunniga branschkollegor genom att anmäla dig på hemsidan, http://bodycoteagaseminar.se/, där även komplett program återfinns.

Till medlemmarna i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) samt andra intressenter av värmebehandlingsteknik, härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s års- och vårmöte den 22 mars på Högbo Brukshotell i Sandviken. Samling klockan 10:00 för registrering och kaffe.

Årsmötesförhandlingarna (endast medlemmar) börjar klockan 10:30, direkt efter årsmötet börjar vårmötet (seminariet), klockan 11:15, se bifogat program. Dagen avslutas med en gemensam middag på Högbo Brukshotell klockan 19:00.

Avgiften (helpension, enkelrum) för års- och vårmötet är 2 595 kronor som betalas vid utcheckningen. I avgiften ingår enkel rum, för och eftermiddagskaffe, lunch samt middag med vin eller öl!

Vi har förbokat ett antal rum på hotellet! Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten. Svarsblanketten önskas i retur senast den 22 februari 2018.

Besöksadress: Hans Hiertas väg 20, Sandviken.

Bilagor

Agenda – årsmötet
Program – vårmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
Box 5073, 102 42 Stockholm
E-post: per.westerhult@svets.se
Mobil: 070 211 63 02

Translate »