2023-09-12

SHTE Höstmöte 12 oktober 2023 Scania Södertälje

Välkommen till SHTEs Höstmöte med studiebesök hos Scanias värmebehandlingsavdelning i Södertälje. Här kan du anmäla dig redan nu. Programmet uppdateras löpande och finns på anmälningssidan. Frågor och upplysningar kontakta Nesrin Ari

Plats:

Konferens: Scandic Skogshöjd, Södertälje
Studiebesök: Scania, Södertälje

Deltagaravgift:

Vi tar ut en självkostnadspris på 1000 kr (ex. moms) per person. I priset ingår lunch, för och eftermiddags kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras. Avgiften är 1500 kr (ex. moms) för icke medlemmar (inkluderar lunch och fika).

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

9:30 Registrering och kaffe
9:50 Välkommen – Information om kommande aktiviteter inom SHTE
Anders Åström, AGA Gas AB, ordförande i SHTE
10.10 Flexibel och klimatsmart värmebehandlingsproduktion för en värld en i förändring
Erik Spolander, Bodycote
10:40 Värmebehandling av transmissionskomponenter
Tobias Olli och Kim Furuberget, Scania CV
11:10 Mäta, Visualisera och Analysera
Stefan Sivertsson, Intab
11:40 SIS och standardisering – värmebehandlingsugnar, säkerhet och möjlighet att påverka
Annika Palm och Sven Radhe, SIS
12:15 Lunch
13:15 Optimization framework for Low Pressure Carburization Process
Carl-Magnus Lancelot, Thermocalc
13:45 Swerim på väg mot en fossilfri och cirkulär industri
Magnus Andersson, Swerim
14:30 Studiebesök med guidad visning av Scanias värmebehandling

Presentationer för nedladdning:

Bodycote

Thermo-Calc_Optimization_Framework_LPC

Intab

SHTE Höstmöte – SIS, standardisering , ugnar, säkerhet och

SHTE Swerim 20231012 – utskick