2023-09-12

SHTE Höstmöte 12 oktober 2023 Scania Södertälje

Välkommen till SHTEs Höstmöte med studiebesök hos Scanias värmebehandlingsavdelning i Södertälje. Här kan du anmäla dig redan nu. Programmet uppdateras löpande och finns på anmälningssidan. Frågor och upplysningar kontakta Nesrin Ari

Plats:

Konferens: Scandic Skogshöjd, Södertälje
Studiebesök: Scania, Södertälje

Deltagaravgift:

Vi tar ut en självkostnadspris på 1000 kr (ex. moms) per person. I priset ingår lunch, för och eftermiddags kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras. Avgiften är 1500 kr (ex. moms) för icke medlemmar (inkluderar lunch och fika).

Preliminärt program, med reservation för ändringar.

9:30 Registrering och kaffe
9:50  

Välkommen – Information om kommande aktiviteter inom SHTE
Anders Åström, AGA Gas AB, ordförande i SHTE

10.10  

Flexibel och klimatsmart värmebehandlingsproduktion för en värld en i förändring
Erik Spolander, Bodycote

10:40  

, Scania CV

11:10  

, Intab

11:40  

SIS och standardisering – värmebehandlingsugnar, säkerhet och möjlighet att påverka
Annika Palm och Sven Radhe, SIS

12:15 Lunch
13:15 Optimization framework for Low Pressure Carburization Process
Carl-Magnus Lancelot, Thermocalc
13:45 Swerim på väg mot en fossilfri och cirkulär industri
Magnus Andersson, Swerim
14:30 Studiebesök med guidad visning av Scanias värmebehandling