2020-02-09

Inbjudan till SHTE:s års- och vårmöte den 11 mars 2020 på Best Western Hotel Scheele i Köping

Härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s års- och vårmöte på Best Western Hotel i Köping. Samling klockan 09:30 för registrering och kaffe. Årsmötesförhandlingarna (endast medlemmar) börjar klockan 10:00, efter årsmötesförhandlingarna börjar Vårmötet (seminariet), klockan 11:00 med avbrott för lunch klockan 12:00 och verksvisning på Volvo Powertrain AB. Efter verksvisningen fortsätter seminariet till klockan 16:00, se bifogat program. Dagen avslutas med en gemensam middag på hotellet klockan 18:30.

Vi tar ut ett självkostnads pris på 1 000 kronor plus moms. I priset ingår lunch, middag och kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras.

Vi har förbokat ett antal rum på hotellet (pris 1 055 kronor, inkl. moms). Rumskostnaden betalas direkt till hotellet vid utcheckningen!

Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten. Svarsblanketten önskas i retur senast den 28 februari.

Adressen till hotellet: Hultgrensgatan 10 i Köping

Bilagor
Agenda – årsmötet
Program – vårmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
Box 5073, 102 42 Stockholm
Mobil: 070 211 63 02