2018-11-29

SHTE:s Värmebehandlings konferens med utställning 2019

Kommer att äga rum den 9 – 10 Oktober på Louis De Geer konferens i Norrköping.

Styrelsen önskar få in ”Call for papers” till Konferensen Schemat den 28 Februari i 2019.