2018-09-03

Inbjudan till SHTE:s höstmöte den 2 oktober hos Automation Press and Tooling AB i Ulricehamn

Till medlemmarna i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) samt andra intressenter av värmebehandlingsteknik, härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s höstmöte den 2 oktober på A P & T AB (Automation Press and Tooling AB) i Ulricehamn.

Samling klockan 10:00 för registrering och kaffe. Höstmötet (seminariet) startar klockan 10:20 och avslutas kl 15:30,

Vi tar ut en självkostnadspris på 600 kronor (exkl. moms) per person. I priset ingår lunch, för och eftermiddags kaffe enligt programmet. Avgiften faktureras.

Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten1. Svarsblanketten önskas i retur senast den 20 september 2018!

Värd på A P & T AB: Christian Koroschertz

Besöksadress: Rönnåsgatan 3 A i Ulricehamn

Bilagor
Program – höstmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
E-post: per.westerhult@svets.se
Mobil: 070 211 63 02