2018-01-29

Inbjudan till SHTE:s års och vårmöte den 22 mars 2018 på Högbo Brukshotell

Till medlemmarna i SHTE (Swedish Suppliers of Heat Treatment Equipment) samt andra intressenter av värmebehandlingsteknik, härmed inbjuds ni att delta i SHTE:s års- och vårmöte den 22 mars på Högbo Brukshotell i Sandviken. Samling klockan 10:00 för registrering och kaffe.

Årsmötesförhandlingarna (endast medlemmar) börjar klockan 10:30, direkt efter årsmötet börjar vårmötet (seminariet), klockan 11:15, se bifogat program. Dagen avslutas med en gemensam middag på Högbo Brukshotell klockan 19:00.

Avgiften (helpension, enkelrum) för års- och vårmötet är 2 595 kronor som betalas vid utcheckningen. I avgiften ingår enkel rum, för och eftermiddagskaffe, lunch samt middag med vin eller öl!

Vi har förbokat ett antal rum på hotellet! Ni får gärna ta med er kunder, men dessa måste anmälas på svarsblanketten. Svarsblanketten önskas i retur senast den 22 februari 2018.

Besöksadress: Hans Hiertas väg 20, Sandviken.

Bilagor

Agenda – årsmötet
Program – vårmötet
Svarsblankett

Med vänlig hälsning
Per Westerhult
SHTE
Box 5073, 102 42 Stockholm
E-post: per.westerhult@svets.se
Mobil: 070 211 63 02