2021-07-08

INSTÄLLD – SHTE:s Värmebehandlings konferens med utställning 2021

Nyhet!

Tyvärr måste SHTEs styrelse meddela att kommande konferens (20-21 oktober 2021) ställs in. Styrelsen återkommer snart med ny information om när konferensen kan ske.

————————————————————————————————————–

Kommer att äga rum den 20 – 21 oktober på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta.

Styrelsen önskar få in ”Call for papers” till konferensen senast 20 augusti 2021.

SHTE Call for papers 2021