2021-07-08

SHTE:s Värmebehandlings konferens med utställning 2021

Kommer att äga rum den 20 – 21 oktober på Aronsborgs Konferenshotell i Bålsta.

Styrelsen önskar få in ”Call for papers” till konferensen senast 20 augusti 2021.

SHTE Call for papers 2021