Arkiv

Posted by in on 2021-03-18

Avsikten med kursen är att ge en utbildning i värmebehandling av stål. Kursen tar upp strukturella förändringar, orsaker till uppkomna formförändringar samt behandlar möjligheten att välja värmebehandlingsmetod med kännedom om stålmaterialet och önskade egenskaper hos den färdiga detaljen.

Hämta inbjudan och program

Avsikten med kursen är att ge en praktiskt inriktad utbildning rörande utrustningar förvärmebehandlingsindustrin. Kursen tar upp olika typer av ugnar och andra värmningsutrustningar, skyddsgaser och kylmedier samt övrig utrustning ur teknisk, ekonomisk och miljösynpunkt.

Hämta program och anmälningsblankett

Posted by in on 2020-02-09

TE:s års- och vårmöte på Best Western Hotel i Köping. Samling klockan 09:30 för registrering och kaffe. Årsmötesförhandlingarna (endast medlemmar) börjar klockan 10:00, efter årsmötesförhandlingarna börjar Vårmötet (seminariet), klockan 11:00 med avbrott för lunch klockan 12:00 och verksvisning på Volvo Powertrain AB. Efter verksvisningen fortsätter seminariet till klockan 16:00, se bifogat program. Dagen avslutas med en gemensam middag på hotellet klockan 18:30.

Posted by in on 2019-01-13

Avsikten med kursen är att ge en utbildning i värmebehandling av stål. Kursen tar upp strukturella förändringar, orsaker till uppkomna formförändringar samt behandlar möjligheten att välja värmebehandlingsmetod med kännedom om stålmaterialet och önskade egenskaper hos den färdiga detaljen.

Hämta program och anmälningsblankett här

Posted by in on 2018-09-03

SHTE:s höstmöte den 2 oktober 2018 hos A P & T (Automation Press and Tooling AB) i Ulricehamn.

Läs mer och hämta program och svarsblankett.

2018
November
27-29                 International Conference on Quenching and Distortion Engineering. IFHTSE. Nagoya, Japan

Posted by in on 2018-04-06
2018
Oktober
17-19                 HärtereiKongress HK 2017. Köln, Tyskland. AWT. www.hk-awt.de
2018
September
11-14                 25th Congress of International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering. CHTS, Chinese Heat Treatment Society. Xi´an, Kina. www.25ifhtse.org
2018
Juli
8-13                   Thermec` 2018. Int. Conf. on Processing & Manufacturing of Advanced Materials. Paris, Frankrike. www.thermec2018.mines-paristech.fr

Posted by in on 2018-04-06
2018
Juni
5-7                      Thermal processing in motion. Including the 4th Int. Conf. on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications. IFHTSE och HTS ASM International. Spartanburg, South Carolina, USA. www.asminternational.org/web/thermal-processing-in-motion/cfp
Translate »