2021-10-15

Kurs: Värmebehandling – En utrustnings- och metodöversikt

Startdatum: 2021-11-24
Slutdatum: 2021-11-25
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stockholm
Kalender

Avsikten med kursen är att ge en praktiskt inriktad utbildning rörande utrustningar förvärmebehandlingsindustrin. Kursen tar upp olika typer av ugnar och andra värmningsutrustningar, skyddsgaser och kylmedier samt övrig utrustning ur teknisk, ekonomisk och miljösynpunkt.

Hämta program och hur du anmäler dig