2019-01-13

Kurs: Grunderna i Värmebehandling av stål

Datum: 2019-05-21
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Lustikulla Konferens & Even, Stockholm.
Kalender

Avsikten med kursen är att ge en utbildning i värmebehandling av stål. Kursen tar upp strukturella förändringar, orsaker till uppkomna formförändringar samt behandlar möjligheten att välja värmebehandlingsmetod med kännedom om stålmaterialet och önskade egenskaper hos den färdiga detaljen.

Hämta program och anmälningsblankett här